โครงการอบรมผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่นที่ 1) (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากโครงการอบรมผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพกา(1)

 

 

สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

https://forms.gle/vEVKYpuvzPY9YDDt5