โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล ขึ้น ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like