สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมจัดงานสุนทรียเสวนา “ฟังความรอบด้าน : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา” วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like