การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (20)/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม A508 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like