การประชุม เรื่อง “การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางการอุดมศึกษา” เพื่อหารือและร่วมหาแนวทางดำเนินการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐ ชั้น ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like