การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like