โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (เกาะช้าง) จังหวัดตราด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like