การประชุมประจำปีเครือข่ายนักประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนรุ่นเยาว์ (The 2016 ASEAN Young Quality Assurance Officers Forum and Roundtable Meeting) ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like