โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“มุมมอง KM เติมเต็มความรู้เพื่อผลักดันสู่องค์กรแห่งคุณภาพ”

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “มุมมอง KM เติมเต็มความรู้เพื่อผลักดันสู่องค์กรแห่งคุณภาพ”
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 2

3

4 5  7 8 9 56

10

You May Also Like